PR NewsThe Prison Project

เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการ ดีดี ที่เกิดจากกลุ่ม ศิลปิน สินเจริญบราเธอร์ส จัดทำโครงการ The Prison Project สร้างหัวใจดวงใหม่ กลับสู่สังคม เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562 ณ. ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9 โดยโครงการ ได้ดำเนินการภายใต้ความร่วมมือจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. ซึ่งเป็นโครงการเสริมสร้างสุขภาวะจิตในเชิงบวก เริ่มต้นที่ทัณฑสถานหญิงทั้งหมด 4 เรือนจำ ทั้งเรือนจำในกรุงเทพมหานคร เรือนจำในเขตปริมณฑล และเรือนจำในจังหวัดข้างเคียง ประกอบด้วย เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (แดนหญิง) ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง(คลองห้า) เรือนจำกลางนครปฐม ทัณฑสถานหญิงธนบุรี โดยเฉลี่ยแต่ละเรือนจำ มีผู้ต้องขัง 1,000 คนขึ้นไป เท่ากับว่าตลอดทั้งโครงการ มีการเสริมสร้างสุขภาพวะจิตเสริมกำลังใจให้ผู้ต้องขังมามากกว่า 6,000 คน และมีตัวอย่างผู้พ้นโทษที่สามารถประกอบอาชีพเป็นที่ยอมรับในสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรม พร้อมที่จะประชาสัมพันธ์ให้กับสังคมวงกว้าง เพื่อจะได้สร้างทัศนคติที่ดีในเชิงบวก ต่อผู้พ้นโทษในอนาคตต่อไป           

Thumbnail Img 8795

โดย สุทธิศักดิ์  สินเจริญ ผู้ดูแล โครงการ “The Prison Project” ร่วมมือ กับ  คุณภรณี ภู่ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ  งานนี้ พี่บอม สุทธิศักดิ์  สินเจริญ เปิดเผยว่า โครงการ “The Prison Project” เป็นการสร้างแรงบันดาลใจและกำลังใจให้แก่ผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ถูกควบคุมตัว มีโอกาสกลับตัวกลับใจและสำนึกในความผิดก่อนที่จะกลับไปเป็นคนดีของสังคม และ ในส่วนของผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ถูกควบคุมตัวในเรือนจำ ได้ใช้เวลาว่างในช่วงหลังจากฝึกอาชีพรวมตัวกันจัดตั้งวงตนตรีเพื่อแสดงออกถึงความรู้สึกใช้ดนตรีในการปลอบโยนจิตใจ รวมทั้งให้กำลังใจซึ่งกันและกัน โดยส่วนตัวอยากให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมกับโครงการ “The Prison Project”สร้างหัวใจดวงใหม่ กลับสู่สังคม 

The Prison Project
The Prison Project
The Prison Project
Thumbnail Img 8834
The Prison Project
The Prison Project
The Prison Project

 


BANNER
720x90