ข่าวทั่วไปฟรอยด์ ณัฏฐพงษ์ ชาติพงษ์

ฟรอยด์ – ณัฏฐพงษ์ ชาติพงษ์ ศิลปินชื่อดัง ได้รับเลือกจากกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เป็นตัวแทนคนรุ่นใหม่ ร่วมรณรงค์ให้คนไทยหันมาเห็นความสำคัญของทรัพยากรดิน ซึ่งเป็นทรัพยากรที่สำคัญ ภายใต้โครงการ “ก้มหน้าดูดิน 3 ดู 3 ดี” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกในการช่วยกันดูแลรักษาดินให้ดี ตระหนักรู้ถึงการกระทำที่เป็นข้อดีและข้อเสียที่เกิดขึ้นจากการกระทำของตนเองที่จะส่งผลกระทบต่อดินในทุกมิติ อาทิ ไม่สร้างมลพิษในดินโดยเฉพาะพลาสติก ไม่เผาทำลายหน้าดิน และไม่ปล่อยที่ดินให้รกร้าง เป็นต้น

ฟรอยด์ – ณัฏฐพงษ์ ชาติพงษ์


โดยฟรอยด์ได้ถ่ายทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อรณรงค์ไปยังกลุ่มนักเรียน เยาวชน เกษตรกร และประชาชนทั่วไป โดยนำเสนอผ่านเนื้อหาหลัก ดูแลดินดี ผลผลิตก็ดี, ดูแลดินดี สุขภาพก็ดี, ดูแลดินดี มิตรภาพก็ดี ฟรอยด์ – ณัฏฐพงษ์ ชาติพงษ์ เปิดเผยว่า
“สำหรับโครงการ ก้มหน้าดูดิน 3 ดู 3 ดี ถือเป็นโครงการที่มีแนวคิดที่ดีมากๆ เพราะผมคิดว่าดินคือจุดเริ่มต้นของทุกอย่าง เป็นต้นกำเนิดของชีวิต รวมไปถึงผลผลิตต่างๆที่เรากินเข้า ถ้าเราไม่รักษาดินให้ดี ต่อไปลูกหลานคนรุ่นหลัง ก็จะได้ทานอาหารหรือผลผลิตจากดินที่มีสารเคมีเจือปน มีทั้งเศษขยะต่างๆและสารเคมีที่เป็นพิษ อยากจะให้พวกเราทุกคนเริ่มทำจากสิ่งง่ายๆใกล้ตัว เช่น การทิ้งขยะให้ลงถัง และลดการใช้พลาสติก เพราะเราทุกคนเป็นเจ้าของดินร่วมกัน เราดูแลผืนดิน ผืนดินดูแลเรา คืนความสุขสู่สิ่งแวดล้อม เพราะฉะนั้นช่วยกันรักษาดินของพวกเรากันด้วยนะครับ”

ภาพจากคลิปประชาสัมพันธ์


โครงการ “ก้มหน้าดูดิน 3 ดู 3 ดี”  โดยกรมพัฒนาที่ดิน  อยากให้คนไทยหันมาเห็นความสำคัญของทรัพยากรดิน  ช่วยกันดูแลรักษาดินให้ดี  “ดูแลดินดี  ผลผลิตก็ดี,  ดูแลดินดี  สุขภาพก็ดี,  ดูแลดินดี  มิตรภาพก็ดี”  คืนความสุขสู่สิ่งแวดล้อม  ทั้งนี้สามารถรับชมคลิปประชาสัมพันธ์ดังกล่าวได้ที่

 


BANNER
720x90

เบื้องหลังถ่ายทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อรณรงค์
เบื้องหลังถ่ายทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อรณรงค์
เบื้องหลังถ่ายทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อรณรงค์
ภาพจากคลิปประชาสัมพันธ์
ภาพจากคลิปประชาสัมพันธ์ 5