หนังฮัท จิรวิชญ์ พงษ์ไพจิตร (12)

     หลังจากที่ภาพยนตร์ซีรีส์เทิดพระเกียรติองค์บูรพมหากษัตราธิราชเจ้า “ศรีอโยธยา ภาค๒” ได้อวสานลง ก็ปรากฎเสียงผู้ชมเป็นจำนวนมาก ต่างชื่นชม บทบาทการแสดงของ ฮัท-จิรวิชญ์ พงษ์ไพจิตร ในบท เจ้าฟ้าสุทัศขัติยราชกุมาร จนแทบจะเรียกได้ว่า เจ้าฟ้าสุทัศฟีเวอร์ เพราะต่างก็กล่าวเน้นเสียงเดียวกันว่า รัก เจ้าฟ้าสุทัศ, ฮัทแสดงได้อย่างอ่อนโยนอบอุ่นเหลือเกิน, ร้องไห้ให้เจ้าฟ้าสุทัศ, ทรงเป็นเจ้านายผู้มีเมตตา อ่อนโยน และกล้าหาญที่สุด, ฮัทแสดงได้ดีมาก ฯลฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฉากที่ถูกปลงพระชนม์โดยทหารพม่าหน้าประตูพระราชวังในวันที่เสียกรุงในปี พ.ศ.๒๓๑๐

ฮัท จิรวิชญ์ พงษ์ไพจิตร 6

      หม่อมน้อย-ม.ล.พันธุ์เทวนพ เทวกุล เผยว่า “ไม่คิดว่าผู้ชมจะอิน กับเจ้าฟ้าสุทัศฯ ถึงเพียงนี้ เพราะนักแสดงทุกคนก็ต่างแสดงกันอย่างสุดความสามารถ ไม่มีใครด้อยไปกว่ากันเลย แต่คิดว่าผู้ชมคงจะสะเทือนใจไปกับการแสดงของ ฮัท ซึ่งสามารถถ่ายทอดพระจริยวัตรอันอ่อนโยน เปี่ยมไปด้วยพระเมตตาธรรม และทรงมีพระปณิธานอันแรงกล้าที่จะทรงปกป้องแผ่นดินไว้จนถึงวาระสุดท้ายในพระชนม์ชีพ ซึ่ง ฮัท สามารถสื่อสารออกมาได้อย่างสมบูรณ์และสมพระเกียรติที่สุด…จนอาจพูดได้ว่า ฮัท คือนักแสดงเจ้าบทบาทที่แจ้งเกิดแล้วอีกคนหนึ่งในวงการบันเทิง”

      ชมบทบาทการแสดงอันยอดเยี่ยมของ ฮัท จิรวิชญ์ ย้อนหลังได้ทาง TRUE I.D., YOUTUBE และ ศรีอโยธยา ภาค ๑ ทาง NETFLIX

 


BANNER
720x90

ฮัท จิรวิชญ์ พงษ์ไพจิตร 1
ฮัท จิรวิชญ์ พงษ์ไพจิตร 2
ฮัท จิรวิชญ์ พงษ์ไพจิตร 3
ฮัท จิรวิชญ์ พงษ์ไพจิตร 4
ฮัท จิรวิชญ์ พงษ์ไพจิตร 5
ฮัท จิรวิชญ์ พงษ์ไพจิตร 7
ฮัท จิรวิชญ์ พงษ์ไพจิตร 10
ฮัท จิรวิชญ์ พงษ์ไพจิตร 11
ฮัท จิรวิชญ์ พงษ์ไพจิตร 13
ฮัท จิรวิชญ์ พงษ์ไพจิตร 14