บันเทิงนางสาวไทย

อำนาจเจริญสดใสแต่เช้ากับสาวงามทั้ง 24 คน จากเวทีการประกวดนางสาวไทย ประจำปี 2565 ได้ “นุ่งซิ่นหมี่ สวมโสร่งไหม ห่มสไบเฉียง” ร่วมทำกิจกรรมทำบุญตักบาตรตามวิถีไทอำนาจ ณ วัดโพธิศิลา (ลานเสมาพันปี) ต.เปือย อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ พร้อมร่วมรับประทานอาหารกับพี่น้องชาวบ้านเปือย ด้วยอาหารพื้นบ้านที่ใส่มาในภาชนะที่แปรรูปจากใบไม้ ซึ่งสาวงามต่างได้สัมผัสกับวิถีชีวิตอันงดงามของชาวท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด โดยได้มีผู้เฒ่าผู้แก่มอบผ้าสไบผ้าไหมลายเสมาพันปีที่ถักทอด้วยความตั้งใจ บรรจงความสุขลงบนผืนผ้าสไบนี้มอบให้คณะนางสาวไทยทั้ง 24 คน ซึ่งกิจกรรมเก็บตัวจุดนี้ผู้เข้าประกวดนางสาวไทยได้เยี่ยมชมอุดหนุนผ้าไหม สินค้า OTOP ของชุมชน พร้อมทั้งทดลองทำผลิตภัณฑ์แปรรูปจากใบไม้เป็นภาชนะถ้วยจานใส่อาหาร ต่อด้วยการเรียนรู้ประวัติความเป็นของเสมาพันปี ภายใต้บรรยากาศที่เต็มไปด้วยความสุขและความอบอุ่น
สามารถติดตามชม การถ่ายทอดสดรอบพรีลิมมินารี ในวันเสาร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 18.00 น. และรอบตัดสิน ในวันอาทิตย์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 19.00 น.
ทางทรูโฟร์ยู ช่อง 24 เว็บไซต์ https://true4u.com/live และแอปพลิเคชันทรูไอดี

นางสาวไทย 2565
นางสาวไทย 2565
นางสาวไทย 2565
นางสาวไทย 2565
นางสาวไทย 2565
นางสาวไทย 2565
นางสาวไทย 2565
Line Album 220124 5
นางสาวไทย 2565
นางสาวไทย 2565
นางสาวไทย 2565
นางสาวไทย 2565
นางสาวไทย 2565