PR Newsว้าว เดคอร์ จับมือ เบเยอร์ สร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อสังคมทาสีปรับปรุงภูมิทัศน์หมู่บ้านเด็กโสสะบางปู บริษัท ว้าว เดคอร์ จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านงานบริการทาสี โดยทีมช่างมืออาชีพพร้อมให้บริการอย่างใส่ใจ ภายใต้ชื่อ WOW Premium Paint Service ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อสังคม พร้อมพัฒนาชุมชนให้สวยงามน่าอยู่ ณ หมู่บ้านเด็กโสสะบางปู จังหวัดสมุทรปราการ ภายใต้มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์* โดยดำเนินการทาสีปรับปรุงอาคารและภูมิทัศน์ให้สวยงาม ใช้ประโยชน์ได้ยาวนานมากขึ้น อาทิ หลังคาอาคาร ผนังอาคารสำนักงาน และสนามเด็กเล่น ทั้งนี้ ว้าว มั่นใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สีเกรดพรีเมี่ยมคุณภาพสูงจาก กลุ่มบริษัท เบเยอร์ จำกัด ได้แก่ สีทาหลังคาซินโนเท็กซ์ รูฟเพ้นท์ สีเบเยอร์คูล ออลพลัส สำหรับทาอาคารภายนอก สีรองพื้นปูน อเนกประสงค์ เบเยอร์ โปร ควิก ไพรเมอร์ บี-1900 และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมมูลค่าบริการทาสีและผลิตภัณฑ์ทั้งสิ้นกว่า 200,000 บาท โดยมีคุณธัญญารัตน์ สุริยะเมธีรัตน์ ผู้อำนวยการหมู่บ้านเด็กโสสะบางปู ช่วยดูแลความสะดวกให้ตลอดทั้งกิจกรรม *หมู่บ้านเด็กโสสะบางปู สมุทรปราการ ภายใต้มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์เป็นองค์กรเอกชนที่ให้ความช่วยเหลือและพัฒนาเด็กในรูปแบบของครอบครัวทดแทนระยะยาวเพื่อวัยเด็กที่เปี่ยมสุขเช่นเดียวกับเด็กในครอบครัวทั่วไป ทั้งยังได้รับการศึกษาสูงสุดตามความสามารถ จนออกไปประกอบอาชีพ พึ่งพาตัวเองได้ และอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข ร่วมติดตามกิจกรรมดี ๆ ผ่านทาง www.wowdecor.co.th และเฟซบุ๊ก WowDecor บริการรับทาสีบ้าน คอนโด

บริษัท ว้าว เดคอร์ จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านงานบริการทาสี โดยทีมช่างมืออาชีพพร้อมให้บริการอย่างใส่ใจ ภายใต้ชื่อ WOW Premium Paint Service ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อสังคม พร้อมพัฒนาชุมชนให้สวยงามน่าอยู่ ณ หมู่บ้านเด็กโสสะบางปู จังหวัดสมุทรปราการ ภายใต้มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์*

โดยดำเนินการทาสีปรับปรุงอาคารและภูมิทัศน์ให้สวยงาม ใช้ประโยชน์ได้ยาวนานมากขึ้น อาทิ หลังคาอาคาร ผนังอาคารสำนักงาน และสนามเด็กเล่น ทั้งนี้ ว้าว มั่นใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สีเกรดพรีเมี่ยมคุณภาพสูงจาก กลุ่มบริษัท เบเยอร์ จำกัด ได้แก่ สีทาหลังคาซินโนเท็กซ์ รูฟเพ้นท์ สีเบเยอร์คูล ออลพลัส สำหรับทาอาคารภายนอก สีรองพื้นปูน อเนกประสงค์ เบเยอร์ โปร ควิก ไพรเมอร์ บี-1900 และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมมูลค่าบริการทาสีและผลิตภัณฑ์ทั้งสิ้นกว่า 200,000 บาท โดยมีคุณธัญญารัตน์ สุริยะเมธีรัตน์ ผู้อำนวยการหมู่บ้านเด็กโสสะบางปู ช่วยดูแลความสะดวกให้ตลอดทั้งกิจกรรม

*หมู่บ้านเด็กโสสะบางปู สมุทรปราการ ภายใต้มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์เป็นองค์กรเอกชนที่ให้ความช่วยเหลือและพัฒนาเด็กในรูปแบบของครอบครัวทดแทนระยะยาวเพื่อวัยเด็กที่เปี่ยมสุขเช่นเดียวกับเด็กในครอบครัวทั่วไป ทั้งยังได้รับการศึกษาสูงสุดตามความสามารถ จนออกไปประกอบอาชีพ พึ่งพาตัวเองได้ และอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข

 


BANNER
720x90

ร่วมติดตามกิจกรรมดี ๆ ผ่านทาง www.wowdecor.co.th และเฟซบุ๊ก WowDecor บริการรับทาสีบ้าน คอนโด

WOW Premium Paint Service
WOW Premium Paint Service
WOW Premium Paint Service
WOW Premium Paint Service