4.พาน ประพันธ์ นพวัชรวงค์ 57ปี จู้ นารีรัตน์ แซ่วือ 27ปี